Leinstetter Narrenmarsch


Wenn z´Leistett stoht da Narrabom,

Erwachet d´Bära aus am Trom.

Dia Treiber machet sich an Spaß

Ond treibet d´Bära durch die Gaß.

 

Treiberstecka, Bärapelz,

Fasnet onderm Lichtenfels

Bäratanz ond Narretei,

Ob jong, ob alt, mir send dabei!

 

Wit vo da Fasnet ebbis hau,

No muesch dau halt noch Leistett gau.

Do wo´s no reachte Narra hot,

Do gfällt´s dir guat, willsch nemme fort.

 

Treiberstecka, Bärapelz,

Fasnet onderm Lichtenfels.

Bärentanz und Narretei,

Ob jong, ob alt, mir send dabei!